MIG/ MAG lassen


Mig Mag lassenDe afkorting staat voor Metal Inert Gas/ Metal Active Gas, omdat het enige verschil tussen MIG en MAG het gebruikte gas is wordt het als eenzelfde lastechniek gezien. MIG/ MAG lassen valt onder de categorie ‘elektrisch booglassen’, er wordt gewerkt met een afsmeltende elektrode.

MIG/ MAG lassen is het meest gebruikte lasproces, dit komt hoofdzakelijk door de veelzijdigheid en de snelheid. Tegenwoordig wordt het proces ook steeds vaker gerobotiseerd.

Tijdens het proces wordt er mechanisch draad aangevoerd, deze dient enerzijds als elektrode en anderzijds als toevoegmateriaal. Het smeltbad wordt beschermd door een beschermgas. Bij MIG- lassen wordt er gebruik gemaakt van inert gas (passief gas), vaak is dit argon of mengsels van argon met helium of waterstofgas. Bij MAG- lassen wordt actief gas gebruik zoals koolstofdioxide.